Cymru Homepage - Under Construction

We are currently in the process of upgrading and developing the CTA Wales web pages to provide an improved level of information and navigation. We apologise for any temporary glitches during this period - including any content that may not yet have been presented bilingually.

Y CTA yng Nghymru 

Mae’r CTA yn gweithio i gefnogi ei aelodau yng Nghymru trwy ei swyddfeydd yn Abertawe a’r Rhyl. Cefnogir ein gwaith yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, trwy ei Huned Trafnidiaeth Integredig. Mae’n darparu cyllid craidd i CTA fel “llais cludiant cymunedol yng Nghymru”, i gefnogi a datblygu gweithredwyr cludiant cymunedol newydd a phresennol ar draws y wlad ac i wasanaethu er mwyn hyrwyddo a hybu’r sector.

PA  GWASANAETHAU TRAFNIDIAETH CYMUNEDOL SYDD AR GAEL YN FY ARDAL:-

Ewch i'n gwefan CTonline, I chwilio am wasanaethau cludiant cymunedol ar garreg eich drws, http://www.ctonline.org.uk

 

CYLCHLYTHYR

E-fwletin CTA Cymru  ar gael  yma -

 

Ymgynghori â Rhanddeiliaid:

Byddai’n dda gan CTA Cymru dderbyn adborth i’r prosiect arfaethedig ar gyfer cyllid yr UE o’r enw “Creu ateb cludiant cymunedol Cymru gyfan sy’n ymateb i’r galw, mewn partneriaeth”.
Os gwelwch yn dda ymateb erbyn 26/02/16

 

CYFLWR Y SECTOR CLUDIANT CYMUNEDOL YNG NGHYMRU-

Mae adroddiad newydd cyflwr y sector  wedi cael ei gyhoeddi’n  ddiweddar y gallwch ddarllen yma.- State of the Sector Wales Welsh version.pdf

SUT I SEFYDLU CYNLLUN CLUDIANT CYMUNEDOL-

Oes diddordeb gennych I ddechrau prosiect cludiant cymunedol  beth am edrych ar ein pecyn cymorth

Pecyn_Rhoi Cychwyn Arni Pecyn Cymorth ar gyfer cychwyn gwasanaeth Cludiant Cymunedol

Cyrraedd yno gyda’n gilydd – Pecyn cymorth i Awdurdodau Lleol: Cynwysoldeb a Hygyrchedd y Broses Ymgynghori ar Newidiadau mewn Gwasanaethau Trafnidiaeth yng Nghymru -
Cyrraedd yno gyda’n gilydd – Pecyn cymorth i Awdurdodau Lleol

DOD O HYD I’R BOBL IAWN

Pecyn cymorth ar gyfer recriwtio Ymddiriedolwyr (a Gwirfoddolwyr) yn strategol

AMDANOM NI-

Manylion cyswllt   - CTA Cymru

 

Fe fydd y pwyllgor ymgynghorol cymru nesaf yn cael ei gynnal yn Llys Glas, Stryd y perllan Abertawe ar 30 o Mehefin - Pwyllgor Cymru CTA

DIGWYDDIADAU CTA-

Cofrestrwch NAWR ar gyfer  sioe deithiol CTA ... rydym yn teithio ar draws prydain fawr i gwrdd ag aelodau ac i edrych ar y materion mawr mewn trafnidiaeth gymunedol . Cliciwch Yma i gofrestru  ac i gael rhagor o fanylion am ddyddiadau a lleoliadau . 

 

Gwirfoddoli yng Nghymru 


Cynllun Strategol CTA y Du  


E-GRWP CTA CYMRU – Ydych chi wedi ymuno eto? Cliciwch yma i danysgrifio nawr.

 

 New content under development:

Community Transport in Wales Cymru *   
 What is Community Transport/ Can CT help me Cymru *  
 The CTA Wales Team Cymru *  
 Making a Difference Cymru *  
 Register a transport barrier Cymru *  
 Training and Events Wales Cymru *  
Latest news and information Cymru *  
 Volunteering in Wales Cymru *  
 Useful Toolkits, Resources and Documents Cymru *  

 

Members area
Lost password?

Membership

News & Hot Topics
Freedom of Information requests
Read more...
Financial Standing Update
Read more...

© CTA 2009 | Accessibility | Sitemap | Web design & development by Zen Web Solutions

Community Transport Association UK is a charitable company limited by guarantee. Registered in Cardiff no. 1985361 Registered office: Aeroworks, 5 Adair Street, Manchester M1 2NQ. Registered as a charity in England and Wales no. 1002222. Charity Registered in Scotland No. SC038518.

Investor in People