Cymru Home *

Gwirfoddoli yng Nghymru 

 

Yn Galw Pob Gwirfoddolwr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu cynllun Cludiant Cymunedol yn eich ardal  chi?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth?

Ydych chi’n mwynhau gyrru?

Yn methu gyrru ond yn dal eisiau helpu eraill?

Yna cysylltwch â ni.....        

Mae llwyth o ffyrdd y gallwch chi helpu pobl yn eich ardal chi fel gyrru; cynorthwyo teithwyr a gwaith swyddfa. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth yna rhowch ganiad i ni ar 01792 844290, anfonwch ffurflen ymholi gan ddefnyddio’r ddolen isod neu dewch i gael sgwrs gyda ni mewn digwyddiadau lleol.

Ychydig o Adborth gan Wirfoddolwyr 

"Mae’n ffordd fach syml i fi gyfrannu at fy nghymdeithas er ‘mod i wedi ymddeol. Ryn ni’n darparu gwasanaeth mawr ei angen ac mae’r teithwyr yn ei werthfawrogi’n fawr."   Gwirfoddolwr Ceir Gwledig WVRS

"Y peth gorau am y gwasanaeth yw cyfarfod a gwneud ffrindiau newydd gyda llawer o bobl.  Mae’n fy nghadw i’n brysur ac yn weithgar."   Gwirfoddolwr Ceir gwledig WVRS, Sir Benfro.

Gwnewch rywbeth da heddiw. 

Darllediad Elusennol y BBC

Ffurflen Ymholi i Wirfoddolwyr

Cofrestru Swyddi Gwag 

Members area
Lost password?

Membership

News & Hot Topics
Freedom of Information requests
Read more...
Financial Standing Update
Read more...

© CTA 2009 | Accessibility | Sitemap | Web design & development by Zen Web Solutions

Community Transport Association UK is a charitable company limited by guarantee. Registered in Cardiff no. 1985361 Registered office: Aeroworks, 5 Adair Street, Manchester M1 2NQ. Registered as a charity in England and Wales no. 1002222. Charity Registered in Scotland No. SC038518.

Investor in People